Antisipasi

Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, …berkata kepada segenap umat Israel: “Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika TUHAN berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya, janganlah memberontak kepada TUHAN, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang TUHAN menyertai kita; janganlah takut kepada mereka.” — Bilangan 14:6-9

Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa tidak menyambut Kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya — Markus 10:15
Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barangsiapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. — Ibrani 11:6

Juruselamat Mahakasih, peringatan kedatangan-Mu tersisa sehari ini; meski tak seorang pun tahu namun saat kedatangan-Mu merampungkan Kerajaan langit dan bumi baru pun pasti semakin dekat. Tolong dalam suasana Natal ini Antisipasi kami akan kedatangan-Mu kedua semakin kuat. Roh-Mu topang dan berkarya penuh memperbarui komitmen iman kami membuahkan ciri-ciri murid yang antisipasi dan ekspektasi Kedatangan Raja Yesus makin jelas di keseharian kami. Amin.

 

Dukung pelayanan literasi Yayasan Simpul Berkat | E-mail: simpulberkat@gmail.com |
Bank BCA – No. Rekening: 0953882377 – a.n. Philip H. S

Be the first to comment

Leave a Reply