Yesus Bangkit Beneran!

Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain, menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu: “Janganlah kamu takut; sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakan-Nya. Mari, lihatlah tempat Ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-murid-Nya bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea; di sana kamu akan melihat Dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu.” Mereka segera pergi dari kubur itu, dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata: “Salam bagimu.” Mereka mendekati-Nya dan memeluk kaki-Nya serta menyembah-Nya. Maka kata Yesus kepada mereka: “Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudara-Ku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat Aku.”  — Matius 28:1-10

Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka: “Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana Ia diletakkan.” Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat dari pada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam, dan melihat kain kapan terletak di tanah; akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi Kitab Suci yang mengatakan, bahwa Ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. — Yohanes 20:1-10

Ia benar-benar telah Bangkit! Ini beberapa buktinya:1. Gempa yang dirasakan baik oleh para perempuan yang dating ke kubur maupun oleh para prajurit penjaga kubur.2. Batu besar penutup gua kuburan telah tergolek sehingga pintu masuk ke gua kuburan terbuka.3. Kain kapan pembalut jasad Yesus dan kain pembalut kepala jasad Yesus dalam keadaan yang ketika dilihat oleh Yohanes langsung membuat Yohanes percaya. Mengapa? Karena kedua kain itu masih dalam keadaan seperti ketika membalut jasad Yesus, tidak terurai, tetap tergulung rapi hanya kempes. Yesus yang dibalutnya sudah keluar, bukan dicuri orang. Kain itu buktinya. Ia dengan tubuh kemuliaan keluar dari kepompong kain kapan tersebut. 4. Ia yang bangkit kemudian menampakkan diri, menjumpai, bicara dengan, melayani memberi makan, memecah roti, meneguhkan, mengutus, memberi kuasa, dlsb. seperti yang dicatat oleh semua Injil-Injil dan Kisah Para Rasul dan bahkan oleh rasul terakhir yaitu Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus.

Itulah sumber bagi orang percaya menujukan iman, harap dan kasih kepada Yesus Kristus yang seluruh kehidupan-kematian-kebangkitan-Nya. Dan mengalami pembaruan hidup terus menerus serta menghasilkan buah-buah kekal Kerajaan di dalam dunia yang segera akan sepenuhnya menjadi bumi baru dan langit baru pada kedatangan-Nya kembali kelak. Amin.
Yesus Bangkit. HalleluYah. Selamat Paskah.

Mari memberkati sesama melalui pelayanan literasi Yay. Simpul Berkat. Kirim dukungan Anda ke: BCA 0953882377

Be the first to comment

Leave a Reply