TUHAN adalah Raja!

Biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita! Awan dan kekelaman ada sekeliling Dia, keadilan dan hukum adalah tumpuan takhta-Nya. Api menjalar di hadapan-Nya, dan menghanguskan para lawan-Nya sekeliling. Kilat-kilat-Nya menerangi dunia, bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan TUHAN, di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilan-Nya, dan segala bangsa melihat kemuliaan-Nya. — Mazmur 97:1-6

Aku tahu: Penebusku hidup — Ayub 19:25

Barangsiapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. — Kisah Para Rasul 2:21

Allah Bapa, Engkau telah memahkotai kami dengan nafas kehidupan, meski kami hanya debu asalnya. Engkau bahkan rela Anak Tunggal-Mu menjadi Korban Pendamaian untuk menebus kami dari hidup yang sia-sia.
Kiranya kami selalu ingat dan bersemangat mengangkat suara kami merayakan kemuliaan-Mu, sebagai sumber hidup kami di awal, kini dan selamanya. Amin.

Be the first to comment

Leave a Reply