Arif dan Berani

Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka: Daniel dinamainya Beltsazar, Hananya dinamainya Sadrakh, Misael dinamainya Mesakh dan Azarya dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja; dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu, supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu… — Daniel 1:7-9

Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. — Matius 10:16

Doa: O Allah ada banyak godaan, ancaman dan bahaya dalam dunia yang tidak mengenal Engkau ini, Karuniailah kami, ya Roh Allah, kearifan untuk membedakan ruang dan batas keterlibatan dan pilihan kami di dalam dunia yang berbahaya ini, dan komitmen iman yang berani. Demi Yesus Sang Hikmat dan Kuat Ilahi, Amin.

Dukung pelayanan literasi Yayasan Simpul Berkat | E-mail: simpulberkat@gmail.com |
Bank BCA – No. Rekening: 0953882377 – a.n. Philip H. S

Be the first to comment

Leave a Reply